Liczniki:


Formularz stanu liczników:

Ulica:
Numer lokalu:
Woda ciepła:
Woda zimna:
Ciepłomierz:
Inne:

Numery alarmowe:

NAPRAWY ELEKTRYCZNE – 601 649 901

NAPRAWY WODNE I KANALIZACYJNE – 662 595 613

NAPRAWY GAZOWE– 662 595 613

NAPRAWY DEKARSKI – 602 251 558

MISTRZ KOMINIARSKI – 887 479 116

NAPRAWA DOMOFONÓW – 601-840-709

UNIWERSALNY TELEFON ALARMOWY - 112

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

STRAŻ POŻARNA – 998

POLICJA – 997

STRAŻ MIEJSKA – 986

POGOTOWIE GAZOWE – 992

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE - 994

POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991